gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Årlig seminar om restaurering av vassdrag og våtmark

Det årlige nasjonale restaureringsseminaret er møteplassen for faglig oppdatering, stedet hvor erfaringer fra saksbehandling og prosjekter utveksles, og et forum for nettverksbygging innen restaurering. Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økende fokus i en rekke land. Dermed vokser bevisstheten om å rette opp "gamle synder" i elvene, ikke minst fordi dette gir mange positive effekter. Hva gjøres for å ivareta de viktige våtmarkene og til å få i gang restaureringstiltak i vassdrag?

Det årlige arrangementet om restaurering av vassdrag og våtmark er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, NVE og Vannforeningen. Dette er forumet for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Det registreres mange positive effekter blant annet knyttet til biologisk mangfold, flomdemping og klimatilpasning, redusert avrenning, rekreasjon og landskap og blågrønn struktur i tettsteder. Vanndirektivets mål om å "beskytte, forbedre og gjenopprette" vannmiljøet har gitt temaet et løft i hele Europa. Nettverk mellom landene bygges opp, store forskningsprosjekter og store restaureringsarbeider gjennomføres, hvor betydelige statlige/EU-midler er involvert.

På seminarene om restaurering presenteres noen internasjonale erfaringer og eksempler, og norske deltakere vil gi "take home messages" fra europeiske kurs og seminarer.

Hva er siste nytt innen restaurering av vassdrag og våtmarker her til lands? Flere prosjekter presenteres og det gis eksempler på viktigheten av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike aktørene innen faginstansene og forvaltningen og mellom ulike nivåer.

Publisert: 24. oktober 2013 Sist oppdatert: 16. juni 2015