gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sektorenes myndigheter og plikter

På denne siden finner du informasjon om hvilke plikter og myndighet sektorene har etter vannforskriften.

Sektorenes myndighet og plikt etter vannforskriften

For å nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha god tilstand pålegger vannforskriften myndigheter å samarbeide for å må miljømålet for vannforekomstene.

Sektorenes myndighet

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner (sektorer) er ikke tillagt myndighet etter vannforskriften.

Sektorene har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder akvakultur, vannkraft, avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging.

Sektorenes plikter

Du kan lese om sektorenes plikter her.

 

Publisert: 19. april 2016 Sist oppdatert: 20. april 2016