gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vann-Nett

Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i arbeidet med vannforskriften.

  • Vann-Nett Portal : her finner du informasjon om den enkelte vannforekomst i Norge, dvs. informasjon som saksbehandler har lagt inn om vannforekomsten i Vann-Nett Saksbehandler.
  • Vann-Nett Saksbehandler : er et redigeringsverktøy for de saksbehandlerne som har tilgang til å legge inn informasjon om den enkelte vannforekomst 

Hvorfor vi har Vann-Nett

Vannforskriften setter krav til medvirkning med hensyn til faglige vurderinger, beslutninger og gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett sikrer tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten, og tilbyr samtidig muligheten å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid.

Enkel tilgang til informasjon om vannmiljø

Vann-Nett gir enkel og rask tilgang til informasjon om vannmiljøet i egne faktaark, med data i sanntid. Nå kan du få all informasjon om vannet i for en vannregion, et vannområde eller for en vannforekomst i et faktaark. Disse inneholder informasjon om miljøtilstand i vassdrag, kystvann og grunnvann samt påvirkning fra menneskelig aktivitet. Det utvalgte området vises i et kartutsnitt.

Faktaarkene vil kunne brukes for å formidle informasjon om miljøtilstanden og hvordan vannet påvirkes av ulik menneskelig aktivitet til blant annet sektormyndigheter, kommuner, medlemmer i vannregionutvalg og media. Det vil gi en samlet oversikt til bruk i jobben med å ta gode og helhetlige beslutninger for å bedre miljøet i vannet der dette ikke tilfredsstiller kravet om god miljøtilstand.

Vær oppmerksom på at faktaarkene viser resultatet av et pågående arbeid og er ment som utgangspunkt for medvirkning fram mot endelig godkjent resultat.

 

Relaterte lenker

Publisert: 16. desember 2014 Sist oppdatert: 13. november 2015