gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Endret organisering i vannområdene

Det er nå bestemt at det skal gjøres noen endringer i organsieringen av vannormådene i det videre arbeidet med oppfølging av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder. Alle kommuner og andre involverte sektormyndigheter har fått tilsendt brev om dette.

Les brevet  her

vedlegg 1

vedlegg 2

Publisert: 21. juni 2016 Sist oppdatert: 21. juni 2016