gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innspill i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

I forbindelse med revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen), for ny planperiode 2022 – 2027 ble det 3. april - 19 sendt ut på høring forslag til planprogram og hovedutfordrigner for vannregion Agder. frist for Høringsinspill var 3. Juli- 19.

 

 

Publisert: 09. august 2019 Sist oppdatert: 09. august 2019