gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kraftdam på Søndeled midlertidig stengt ned.

Kraftregulant A/S Egelands verk på Søndeled har på grunn av sikkerhetsmessige årsaker blitt pålagt av NVE å bygge ny dam etter dagens standard

 

 

 

I forbindelse med høstflommen 2015 ble det så store vannmengder i Gjerstadvassdraget at det var nødvendig å åpne alle slusene i den gamle nåledammen på Søndeled, som et flombegrensende tiltak.

I forbindelse med dette tiltaket blir det samtidig avgjort av NVE at nåledammen, som er gammel og ikke bygd etter dagens standard, ikke skal settes i drift igjen. Dersom regulant fortsatt ønsker å produsere kraft krever NVE bygging av ny dam. Det pågår nå en prosess rundt dette. 

Vassdraget er anadromt og det er bygd en laksetrapp opp forbi dammen, som ligger rett ved utløpet til Søndeledfjorden. Da slusene ble åpnet og vannstanden senket ble også laksetrappen satt ut av funksjon. For å bøte på dette har det blitt vedtatt at bunnslusen i dammen skal åpnes. Dette førte til at nedre delen av Gjerstadvassdraget (fra Stifoss - Søndeled) ble senket betydelig i forhold til når det er kraftproduksjon i vassdraget og elven vil midlertidig ha samme utseende som før dammen ble bygget i 1906. NVE har gjort vedtak om at bunnslusen skal være åpen gjelder frem til 2018.

Se søknad fra regulant om å endre vannføring i vassdraget her

Publisert: 23. juni 2016 Sist oppdatert: 23. juni 2016