gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregion Agder

Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland.

<p>Befaring fra Otra</p> Fotograf: Kristin Uleberg

Vannregion Agder består av syv vannområder. Vannområdene følger også nedbørsfelt, hvert vannområde inkluderer flere kommuner.Alle vannområdene består av et eller flere hovedvassdrag som løper fra nord til sør; fra fjell til kyst. Mellom hovedvassdragene er det flere kystnære vassdrag med mindre nedbørfelt.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er: Krypsiv, vannkraftregulering, forurensede sedimenter, fremmede arter, andre fysiske inngrep i vassdrag, avløpsutslipp fra spredt bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, avrenning fra tette flater i byer/tettsteder/industriområder og eutrofiering av kysten. I denne planperiode, 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder: Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.

Publisert: 30. november 2015 Sist oppdatert: 30. november 2015