gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Seminar - Høring av Planprogram og Hovedutfordringer i vannregion Agder 2021 – 2027 og vannforvaltning i praksis.

2. og 3. mai, Kristiansand

Dag 1. omhandler høring av planprogram og hovedutfordringer og dag 2 omhandler vannforvaltning i arealplanlegging.

Forslag til planprogram og hovedutfordringer i vannregion Agder i neste planperiode ( 2021 – 2027) sendes på høring 3. april og skal være på høring i 3 måneder.  Data fra vann-nett viser at de ti største hovedutfordringene i vannregion Agder er: Langtransportert forurensing, vannkraft, fremmede arter, jordbruk, urban utvikling, ukjent kilde, renseanlegg, industri, vegtransport og gruvedrift. 2. mai vil vi få en gjennomgang av flere av de viktigste hovedutfordringene i vannregion Agder, Blant annet får vi besøk fra Fylkesmannen, NVE, og NIVA. 

Hva betyr vannforskriften og vannforvaltningsplanen i praksis? Hvordan følger vi opp dette i egen sektor og etter eget sektorlovverk. §12? Finnes det noen gode eksempler? 3. mai får vi presentasjoner fra sektorer som ønsker å dele sine erfaringer med oss.

Hele seminaret er åpent for alle som ønsker å delta. Dag 1 er imidlertid noe mer overordnet, mens dag 2 er noe mer faglig rettet mot planlegging og saksbehandling. 

Seminaret er gratis!Men dersom man melder seg på, men ikke møter, faktureres utgiftene.

Kontaktpersoner:

Tanja Øverland - Tanja.Overland@vaf.no

Berit Weiby Gregersen - Berit.Weiby.Gregersen@austagderfk.no

Sted: Dyreparken Hotel

Tid: 2. og 3. mai. 

Se program her

Påmelding:

https://austagderfk.pameldingssystem.no/vannseminar-2-3-mai

Frist for påmelding:  5. april

 

Publisert: 25. mars 2019 Sist oppdatert: 25. mars 2019