gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Foredragene fra vannseminaret 2. og 3. mai 19

Her finner du presentasjonene fra seminaret  - Høring av planprogram og hovedutfordringer i vannregion Agder 2021- 2027 og vannforvalting i praksis,  2. og3. mai.

Takk til foredragsholdere og deltakere på disse to dagene på Dyreparken hotell og vi håper du hadde nytte av å delta på dette seminaret.

Isteden for gave til foredragsholderne, gav vi penger til prosjektet VANN for livet

 

 

Foredragsholder

Presentasjon

2. mai

Tarjei Breiteig

Vær som varer – klimaendringer og vannmengder i Agder

Øyvind Kaste - NIVA

Klimaendringer – Hvordan kan det påvirke vannmiljøet

Tanja Øverland – Agder vannregion - VAF

Hovedutfordringer i Agder vannregion 2021-2027

Dag Matzow

Kommer

Eilif Brodtkorb - NVE

Vannforvaltning og vannkraft i Agder – hva gjør NVE?

Magnus Thomassen

Vannmiljø og veibygging

Lars – Johan Naustvoll

Fremmede arter - Stillehavsøsters - Kartlegging, økologisk effekt og tiltak

Bjørn Walseng - NINA

Fremmede arter – sørv og gjedde

Lillian Raudsandmoen – Fylkesmannen i Agder

Dag. 1 oppsummering

 

 

3. mai

Kristin Uleberg – Vest-Agder fylkeskommune

Overordna prinsipper om helhetlig vannforvalting

Eirik Heddeland Martens og Alena Bohackova – Kristiansand kommune

 

Vann i arealplaner – Kristiansand kommune

Ingvild Kjosavik – Sandnes kommune

Helhetlig vannforvalting – eksempler fra Sandnes kommune

Kjell Carm - NVE

Vassdragsinngrep og vannressursloven

Ånund Ettestad – Birkenes kommune

Sulfidprosjektet

Anke Degelmann - COWI

§12 Vannforskriften og dens anvendelse i reguleringsplaner/ byggeprosesser i sulfidholdige bergarter

Stig Alfred Eikeland – Farsund kommune

Kysten er klar

Publisert: 27. mai 2019 Sist oppdatert: 05. juni 2019