gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innspill til høring av vannforskriften og naturmangfoldloven

Endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven er på høring med frist 15. januar 2018, med store konsekvenser for fylkeskommunene.  

Nå har de tre fylkestingene i vannregion Agder gitt sine innspill til Klima- og miljødepartementet om endringene i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vedlagt ligger saksfremstillingene og vedtakene fra de tre fylkeskommunene.

Vi vil påpeke at ett av punktene i Vest-Agder fylkeskommune sitt vedtak er:

"Vannregionmyndigheten for vannregion Agder (Vest-Agder fylkeskommune) stiller arbeidet med rullering av Regional plan for vannforvaltning i bero inntil organiseringen av vannforvaltningsarbeidet er avklart."

Øvrig arbeid i vannregionen blir fulgt opp og arbeidet i vannområdene fortsetter som før, inntil en eventuell endring skjer.

Saksfremstillinger og vedtak kan leses i sin helhet nedenfor.