gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannregionutvalget

Det ble avholdt møte vannregionutvalget 20.04.2017. Stemningen var god, og møtet ble omtalt som det beste vannregionutvalgsmøtet EVER!

Temaene for dagen var:

  • Siste nytt i forhold til betydningen av endringene i vannforvaltningsplanen
  • Tiltak for å oppnå miljømålene skal være igangsatt innen utgangen av 2018. Hvilken plan har sektormyndighetene for oppfølging av vannforvaltningsplanen?
  • Hvordan jobber vi vannregion Agder politisk og administrativt?
  • Hvordan jobbe i VRU? Samarbeid på tvers av sektorene?
  • Hvordan forankrer og informerer medlemmene i VRU vannforvaltningsarbeidet i egen organisasjon/regionråd?

Vedlagt ligger referat. Det neste møtet i vannregionutvalget vil bli i november 2017.

Publisert: 23. mai 2017 Sist oppdatert: 23. mai 2017