gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannforvaltningsarbeidet flyttes fra demokratiske arenaer lokalt og regionalt til statlige kontorer

Torsdag 19. oktober ble det avholdt et møte mellom arbeidsgruppen for lederne av landets vannregionutvalg og statssekretærene for Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Terje Damman (H) fra vannregion Agder og Hanna Lisa Matt (MDG) fra vannregion Vest-Viken uttrykte blan ann

Terje Damman og Hanna Lisa Matt etter møtet hos Klima- og miljø departementet. Foto: Kristin Uleberg

Terje Damman (H) fra vannregion Agder og Hanna Lisa Matt (MDG) fra vannregion Vest-Viken uttrykte blant annet bekymring for at vannforvaltningsarbeidet flyttes fra demokratiske arenaer til statlige kontorer.

Det ble i etterkant av møtet sendt ut en pressemelding som blant annet sier at:

"Vann er en viktig felles ressurs for en bærekraftig samfunnsutvikling. God og helhetlig forvaltning, som ivaretar de samlede samfunnsinteressene knyttet til vann, krever lokal og regional kunnskap og engasjement i det offentlige, næringslivet og hos de frivillige."

Pressemelding i sin helhet finnes her

Høring av endringer i vannforskriften og naturmangfoldsloven finnes her

Publisert: 20. oktober 2017 Sist oppdatert: 20. oktober 2017