gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vel overstått regional vannkonferanse

Vannregion Agder vannkonferanse ble avholdt 17. og 18. oktober 2017, med bred deltakelse av kommunale og regionale politikere, administrasjon og fagfolk fra kommunene, andre sektormyndigheter, forskere, frivillig sektor og andre. Det har vært stor etterspørsel etter foredragene, og de legges ut nedenfor.

Takk til alle som deltok og bidro til en lærerik konferanse.

17.  oktober

Vannforvaltning i vannregion Agder

Fylkeskommunene som vannregionmyndighet, politikk i vannforvaltning, utfordringer og styrker Leder av vannregion Agder og fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune Terje Damman

Vannforvaltning i vannområdene – hvordan fungerer det? Vannområdekoordinatorene: Tanja E. Øverland (syk, Berit Gregersen fra Aust-Agder fylkeskommune overtok) og Erling Nitter Dalen

Vannforvaltning hos de frivillige, Hans Støvern, Vannkoordinator for Sabima, SRN og Norsk Friluftsliv

Vi er i gang!

Veier og tiltak, Ingvild Møgster Lindaas, Statens vegvesen

Sjøørretprosjektet – en gladsak! Kurt Johansen, Aust-Agder Jeger- og fiskeforening

Plast og frivillig rydding, Våre Strender, Roger Ehnebom (utgikk på grunn av sykdom, Bondelaget ved Finn Åsheim overtok)

Nytt fjordprosjekt i Lister, Terje Åmot, Rene Listerfjorder

Tiltak i kommunene

Kristiansand kommune, Alena Bohackova, Kristiansand kommune

Lillesand kommune, Ole Martin Aanonsen, Lillesand kommune

Vannområde Midtre Telemark, Anita C. Kirkevold, Vannområde Midtre Telemark

Farsund kommune, Stig Alfred Eikeland, Farsund kommune

18. oktober

Vannkraft og vannforvaltningsplaner

Revisjon av vannkraftkonsesjoner generelt, og i Agder spesielt, Eilif Brodtkorb, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Et skråblikk på hva som skjedde med vannkraft i vannforvaltningsplanene, Audun Ruud, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Hjelmeland kommunes erfaring med revisjon av Årdalsvassdraget, Torborg Kleppa, Hjelmeland kommune

Kvinesdal kommunes erfaring fra revisjon av Sira-Kvina konsesjonen, Edgar Vegge, Kvinesdal kommune

 

Mer kunnskap

Vann-nett og modellering av påvirkninger i vannmiljøet, Lillian Raudsandmoen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kartlegging av stillhavsøsters, også i vannregion Agder, Anders Jelmert, Havforskningsinstituttet

Arbeid med klimatilpasning i 11 kommuner, Anders Jordbakke, Analyse & Strategi

 

Vann i fremtiden

Raet nasjonalpark i startgropen, Jenny Marie Guldbrandsen, Raet Nasjonalpark

Vannforvaltning fremover, Kristin Uleberg, Vest-Agder fylkeskommune, Vannregion Agder

Publisert: 26. oktober 2017 Sist oppdatert: 26. oktober 2017