gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder  2016 - 2021

Fylkestingene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland har behandlet Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021, med tiltaksprogram og handlingsprogram. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021 er oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig vedtak.

Lyngør fyr, foto: Kristin Uleberg

Følgende dokumenter er emstemmig vedtatt av fylkestingene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland:

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 - 2021

Regionalt handlingsprogram for 2016 for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021

Vedtak og saksfremstilling fra de respektive fylkestingene finner dere her:

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Publisert: 18. desember 2014 Sist oppdatert: 18. desember 2014