gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppklaring av godkjenning av vannforvaltningsplanen

Etter godkjenningen av vannforvaltningsplanen, hadde vi en rekke spørsmål knyttet til endringene av vannforvaltningsplanen. Disse faglige spørsmålene ble først oversendt til Klima- og miljødepartementet i en e-post, deretter i et formelt brev.

Det har vist seg at også andre vannregion har hatt spørsmål knyttet til vedtaket, og det ble derfor avholdt et møte mellom Klima- og miljødepartementet (KLD), Olje- og energidepartementet(OED) og vannregionmyndighetene 16. november. Referat fra dette møtet blir lagt ut her når det foreligger. Nå har imidlertid KLD kommet med formelt svar på brevet vi sendte. Spørmålene og svaret kan leses i sin helhet nedenfor.