gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2. gangs offentlig ettersyn

Vannregion Agder sender som tidligere varslet følgende dokumenter på høring i perioden 23.1 - 6.3 2015:

  1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021, med vedlegg; 2. gangs høring
  2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016-2021; 2. gangs høring
  3. Handlingsprogram for 2016 til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021; 1. gangs høring.

Nedenfor finner dere dokumentene som er på høring og andre aktuelle bakgrunnsdokumenter.

Vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er lagt ut både med "spor endringer" og ferdig redigerte. Førstnevnte er ikke særlig leservennlig, men viser godt hvilke endringer som er gjort.

Oversendelsesbrev

Følgende dokumenter er på høring:

Bakgrunnsmateriale, disse dokumentene ikke på høring:

Innspill og merknader sendes innen 6.3 2015 til:
Vannregion Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517, Lund
4605 Kristiansand Eller e-post: postmottak@vaf.no

Spørsmål rettes til:
Prosjektleder for vannregion Agder:
Kristin Uleberg, Vest-Agder fylkeskommune,
tlf: 38074771, kul@vaf.no

 

Publisert: 23. januar 2015 Sist oppdatert: 26. januar 2015