gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

1. gangs offentlig ettersyn

Fylkesutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland har vedtatt å legge høringsforslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021 med tiltaksprogram på høring, jf. plan- og bygningslovens § 8.3 og vannforskriften § 28.c

Høringsdokumentene består av:

             - Gjerstad-Vegår
             - Lygna
             - Mandal-Audna
             - Nidelva
             - Otra
             - Sira-Kvina
             - Tovdal

Det legges opp til to høringsperioder:
1. høring: 1.7. til 18.11. 2014 (20 uker)
2. høring: 23.1. til 6.3. 2015 (6 uker)

2. høringsperiode er forbeholdt høring av innspill som kommer i 1. høringsperiode. Handlingsprogrammet legges ut ved den 2. høringen. Det oppfordres til å sende inn innspillene så tidlig som mulig. Det gis ikke utsettelser på høringsfristene.

Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram. Det blir lagt ut til offentlig ettersyn ved 2. gangs høring.

Innspill og merknader sendes innen fristene til:
Vannregion Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517, Lund
4605 Kristiansand

Eller e-post: postmottak@vaf.no

Spørsmål rettes til:
Prosjektleder for vannregion Agder:
Kristin Uleberg, Vest-Agder fylkeskommune,
tlf: 38074771, kul@vaf.no

(30.06.2014 Oppdatert: 21.11.2014)

 

Publisert: 30. juni 2014 Sist oppdatert: 23. september 2014