gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsinnspill 2. høring

Vannregion Agder har gjennomført sin 2. høringsrunde på

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021

Regional tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 - 2021

Og 1. høring på handlingsprogrammet for 2016

 

<p>Befaring fra Otra</p> Fotograf: Kristin Uleberg

Det er kommet 21 innspill innen fristen, 1 etter fristen og i tillegg tar vi med innspillet fra Birkenes kommune som kom med innspill innen fristen for første gangshøring, men som ved en feiltakelse ikke ble med.