gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsinnspill 1.høring

Første høringsfase i vannregion Agder gikk ut 18.11.2014. Det er kommet inn 44 høringsinnspill. Endringer som blir gjort etter første høringsfase blir hørt på nytt i perioden 23.01.2015 - 06.03.2015.

Frivillige organisasjoner, privatpersoner m.fl.

1

Norges rederiforbund

2

Reidar Støle og Jon Harald Rømteland

3

Norges jeger og fiskeforbund

4

Otra laxfiskelag       

5

FNF-Agder regional plan, regionalt tiltaksprogram

6

Norges bondelag Agderkontoret

7

Tor Jakob Nordbø vedlegg1 vedlegg 2

Forskning

8

NIVA     

Kraft og vann organisasjoner

9

Energi Norge

10

Norsk vann BA

Kraftselskaper

11

Agder Energi, Otteraasen Brugseierforrening, Arendal vassdrags og brukseierforrening

12

Sira-Kvina kraftselskap

Innspill fra sektormyndigheter

13

Statens vegvesen vedlegg1

14

Miljødirektoratet vedlegg 1, vedlegg 2. vedlegg 3 vedlegg 4

15

NVE

16

Fylkesmannen i Aust-Agder vedlegg 1

17

Fylkesmannen i Vest-Agder vedlegg 1 vedlegg 2

18

Direktoratet for mineralforvaltning

19

Fiskeridirektoratet region sør vedlegg 1

20

Kystverket sørøst

21

Forsvarsbygg, vedlegg 1, vedlegg 2

 

Innspill fra vannområder

22

Vannområdene Mandal-Audna og Lygna

23

Vannområdene Gjerstad/Vegår, Nidelva og Tovdal

24

Vannområdet Otra

Innspill fra kommuner og interkommunalt samarbeid

25

Arendal kommune

26

Vennesla kommune vedtak

27

Åseral kommune

28

Vegårshei kommune

29

Kristiansand kommune

30

Bykle kommune

31

Lillesand kommune

32

Grimstad kommune vedtak

33

Lyngdal kommune vedtak

34

Lindesnes kommune

35

Kvinesdal kommune

36

Bygland kommune

37

Rene Listerfjorder
38 Sirdal kommune

39

Åmli kommune

40

Kvitseid kommune

41

Songdalen kommune, vedlegg

42

Farsund kommune

43

Nissedal

44

Hægebostad

45

Valle kommune

46

 Lindesnes regionråd

47

Lister regionråd
Publisert: 16. desember 2014 Sist oppdatert: 16. desember 2014