gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Uenighet om karakterisering av vannforekomsten Hidrasundet

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har etter råd fra eksperter kommet til enavklaring av uenighet om påvirkningsgrad fra utslipp fra akvakulturanlegg ivannforekomst Hidrasundet. Grad av påvirkning fra utslipp fra akvakulturanlegg i Hidrasundet vurderes til å være middels.

Foto: Kai-Erik Uleberg

10. og 11. november 2015 ble det avholdt et arbeidsmøte der flere eksperter vurderte gjenstående vannforekomster. Konklusjonen for Hidrasundet oppsummeres på følgende måte:

De foreliggende undersøkelsene er ikke egnet til å si noe om tilstand, stasjonene er plassert for nær anlegget. Vannforekomsten vurderes til å ha gode strømforhold og god vannutskiftning. Økologisk tilstand utover den dype renna under selve anlegget ved Skipningsdalen antas å være god.

Det er likevel stor produksjon i et relativt lite område, og det er sannsynlig at anleggene vil kunne ha en effekt på miljøtilstand. Påvirkningsgrad vurderes til å være middels.

Utdypende informasjon fra diskusjon i arbeidsmøtet finnes i vedlagt referat.