gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planprogram 2022-2027

Planprogram for utarbeidelse av Regional plan for vannforvaltning i Agder vannregion 2022-2027, ble vedtatt av Fylkesutvalget 3. desember 2019.  Planprogammet danner grunnlaget for revidering av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder med tiltaksprogram http://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter11/planperioden-2016---2021/

Vedtatt planprogram for planperioden 2022-2027

 

Publisert: 19. februar 2020 Sist oppdatert: 19. februar 2020