gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Gjerstad-Vegår vannområde

Vannområdet Gjerstad/Vegår omfatter kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Drangedal, Kragerø, Risør og Tvedestrand. Hoveddelen av nedbørsfeltet ligger i Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand.

Hovedvassdragene i vannområdet er Gjerstad vassdraget som munner ut i Søndeledfjorden og Vegårvassdraget som munner ut i Sandesfjorden. Begge vassdragene er vernet. Innsjøen Svart (91 moh) på grensen mellom Gjerstad og Søndeled er over 90 m dyp og har fossilt sjøvann. Kysten er rik på fjorder og viker.

Vannområdet består av totalt 164 vannforekomster. Av disse er 109 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, fremmede arter, forurensing fra diffuse kilder, forurensing fra punktutslipp og bekkelukkinger. Det er totalt foreslått 262 tiltak for vannområdet. Antall SMVF for vannområdet er 3.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016