gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyse

Det er utarbeidet lokale tiltaksanalyser for alle vannområdene i vannregion Agder som er levert 1/1 2014. Disse danner gunnlaget for: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021.

Tiltaksanalyse for vannområdet Gjerstad-Vegår

Utsikt fra Fiekreppa ved Risør. Foto: Tanja Øverland

Publisert: 20. februar 2015 Sist oppdatert: 20. februar 2015