gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Lygna vannområde

Vannområdet omfatter i hovedsak kommunene Hægebostad, Farsund og Lyngdal. Vannområdets areal er 1898km2,

Hovedvassdraget er Lyngdalsvassdraget og har et variert preg som skifter mellom vidt dalføre til strekninger med trange løp, fosser og stryk. Den siste delen, før den munner ut Lyngdalsfjorden, går gjennom løsmasser og har et meandrende elveløp med delta.

Vassdraget er ikke regulert og er lite modifisert av mennesker. Sur nedbør er et problem. Terskelfjorden Framvaren i Farsund kommune er 180 meter dyp og helt oksygenfri under 15 meters dyp og er et marint verneområde.

Vannområdet består av totalt 110 vannforekomster. Av disse er 104 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Hovedbelastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv. Det er totalt foreslått 195 tiltak for vannområdet.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016