gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Mandal-Audna

Mandal-Audna vannområde omfatter kommunene Åseral, Audnedal, Songdalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne og Mandal. Nedbørsfeltet er 3310 km2.

Vannområde omfatter tre hovedvassdrag

Vannområdet omfatter de tre hovedvassdragene fra øst mot vest, Søgneelva, Mandalselva og Audna. Mandalselva har utstrakt kraftutbygging med 6 kraftverk og samlet årsproduksjon på ca. 1580 GWh. Ved utløpet går elva gjennom sentrum i Mandal. Sideelva Kosåna øst for hovedvassdraget er verna etter Verneplan for vassdrag1. Audnavassdraget har sitt utspring nord i Audnedal kommune og renner ut i Snigsfjorden i Lindesnes. Søgne- og Songdalselva er verna i Verneplan for vassdrag.

Består av 462 vannforekomster

Vannområdet består av totalt 462 vannforekomster. Av disse er 368 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv, eutrofiering og forurensede sedimenter. Det er totalt foreslått 698 tiltak for vannområdet. Antall SMVF for vannområdet er 23.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016