gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Nidelva vannområde

Nidelva vannområde omfatter i hovedsak kommunene Valle, Tokke, Kviteseid, Nissedal,
Fyresdal, Åmli, Froland, Arendal og Grimstad. Nedbørfeltet er 4528km2.

I den øvre delen ligger innsjøene Nisser, Fyresvatn og Nesvatn. Sentrale tilløpselver er Finndøla til Fyresvatn og Åmdalsåa til Nisser. Nisserelva og Fyreselva danner ved sammenløp Nidelva, som renner over i Aust-Agder. Fra Nesvatn renner elva Gjøv som også har utløp i Nidelva. Elva munner ut i tre løp i Arendal, Natvig Strømmen, Oderkleivstrømmen og Strømmen.

Vannområdet består av totalt 439 vannforekomster. Av disse er det 336 vannforekomster som står i risiko for ikke å nå miljømål innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv, forurensing fra diffuse kilder(avrenning fra tette flater og spredt bebyggelse), forurensa sedimenter og bekkelukkinger. Det er totalt foreslått 648 tiltak for vannområde.  Antall SMVF for vannområdet er 51.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016