gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Restaurering av byvassdrag, eksempel fra Ilabekken i Trondheim.

Vi finner industrihistorie langs byvassdrag, vi ser kulturhistorie og får naturopplevelser og et godt vannmiljø i byen.

Dam og fordrøyningsbasseng i Ilabekken Trondheim. Fotograf: Erling Nitter Dalen

 

Ilabekken

Ilabekken går fra Teisendammen ned til Ilsvika og er i dag en blågrønn korridor fra byen til marka. Det går en tursti langs bekken og det ligger tre barnehager innen kort gangavstand. Friområdet er mye brukt og nedre del er park, mens en sti går gjennom turterreng før den kommer til marka. Nordisk nettverk for mangfold i naturen.

 Barn i lek i ved utløpet av Ilabekken i Trondheim Fotograf: Erling Nitter Dalen

Åpning av bekken

Trondheim kommune har i en årrekke arbeidet for at bynære bekker skal være renest mulig og være tilgjengelige for allmennheten. Ved et stort veiprosjekt valgte kommunen å senke infrastrukturen i kulvert under Ilabekken for så å løfte bekken til overflaten, og etter hundre år under asfalt ble bekken åpnet. Det ble ryddet opp i forurensing og avløp og tiltak for bedre vannmiljø ble startet. 

Terskler og fisketrapp langs Ilabekken i Trondheim. Fotograf: Erling Nitter Dalen

Kommunen satset på tiltak for sjøørreten. Kostnadene var bortimot den samme som om bekken skulle bli lagt i rør, men forskjellen er at asfalt ble park og vann i rør ble en åpen bekk. Kloakken ble sanert i løpet av 2006 og i løpet av 2007 var vannkvaliteten jevnt god. Resultatet var at bunndyr og fisk etablerte seg og i dag er det en fin bestand med sjøørret (i bekkens nedre deler). Ilabekken lå ferdig restaurert 2006 og har i løpet av 10 år blitt en mye brukt blågrønn korridor fra sentrum til ytterkanten av bymarka.

 

Befaring langs bekken

Ved utløpet er det en strand og pent bevarte arbeiderboliger. Nederste del av bekken er steinsatt og går over terskler som fungerer som fisketrapp. I parken ligger det en dam med store stein som gir sjøørreten skjul. Dammen fungerer også som fordrøyningsbasseng. Etter parken går stien inn i et turområde. Der det var togtunnel er det nå et vakkert fossefall. En elegant trapp følger kurvene i neste fossefall. Fossen ligger halvveis til Theisendammen som er på toppen. Bassenget er turmål og utfartssted for turer i marka. Vår rute gikk gjennom villastrøkene tilbake til byen og gikk via grøntarealene langs Nidelva over brua og inn i byen.

 Vann og arkitektur langs Ilabekken. Fotograf: Erling Nitter Dalen

Blågrønn korridor

Et grått vassdrag kan bli en blågrønn korridor som binder byen sammen med marka å gi byfolk turområder så å si utenfor stuedøra. Restaurerte byvassdrag har alt, historie og arkitektur, friluftsliv og grønne arealer og rent rennende vann som skaper et levende lokalmiljø.

 Trapper langs fossen, Ilabekken Trondheim. Fotograf: Erling Nitter Dalen

Statens Bymiljøpris

Trondheim kommune ble 2010 overrakt Statens Bymiljøpris av statssekretær Heidi Sørensen. Årets tema 2010 var ”Vannets og byens liv”. Statens Bymiljøpris.

 

Publisert: 31. mai 2017 Sist oppdatert: 08. juni 2017