gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Otra vannområde

I hovedsak strekker Otra seg fra Bykle og Valle i nord, gjennom Bygland, Evje og Hornes, Iveland og Vennesla før det ender i sør med kystområdene utenfor Kristiansand. Nedbørsfeltet er 4023 km2.

I tillegg til disse sju “hovedkommunene” er også “grensekommunene” Vinje, Tokke, Suldal, Hjelmeland, Sirdal, Åmli, Åseral, Marnardal, Birkenes, Songdalen og Lillesand berørt. Vatnedalen danner et geologisk skille nord i Otra.

Vannområdet består totalt 341 vannforekomster. Av disse er 261 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv, forsuring fra sulfidholdige bergarter, forurensing fra diffuse kilder, forurensing fra punktutslipp. Det er totalt foreslått 419 tiltak for vannområdet. Antall SMVF for vannområdet er 39.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016