gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltak

Tiltak i Vassdraget Otra

 

Tiltaksanalyse

Det er utarbeidet lokale tiltaksanalyser for alle vannområdene i vannregion Agder som er levertDet er utarbeidet lokale tiltaksanalyser for alle vannområdene i vannregion Agder som er levert 1/1 2014. Disse danner gunnlaget for: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021. 1/1 2014. Disse danner gunnlaget for: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021.

Otra

Tiltaksanalyserapport Otra Vedlegg 1.pdf

Tiltaksanalyserapport Otra Vedlegg 2.pdf

Tiltaksanalyserapport Otra Vedlegg 3.pdf

Tiltaksanalyserapport Otra Vedlegg 4.pdf

Publisert: 13. juli 2017 Sist oppdatert: 13. juli 2017