gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Revisjon av Sira Kvina konsesjonen

Konsekvenser av vannkraftregulering den nest største årsaken til at man ikke vil oppnå miljømålene i vannregion Agder (forsuring er den største). Sira-Kvina konsesjonene ble gitt på 1960 tallet. Sirdal og Kvinesdal kommuner krevde konsesjonen inn for revisjon i 2009, og for første gang på over 50 år skal konsesjonene opp til revisjon. Dette er store konsesjoner med en produksjon på ca 6 TWh. Tonstad kraftverk er landets nest største kraftverk.

Tonstad under regnbuen. Foto:Frank og Simen Haugom.

Revisjonen gir adgang til å sette nye vilkår for reguleringene, og målet er å få til gode miljøvilkår i Sira-Kvina vassdragene. Sira-Kvina kraftselskap har jobbet med saken i flere år, og har laget et forslag til avtaledokument med kommunene basert på metoden "Miljødesign". Revisjonsdokumentene er nå på høring og kan finnes her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6021&type=V-1

Publisert: 17. mars 2016 Sist oppdatert: 17. mars 2016