gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Sira-Kvina vannområde

Vannområdet omfatter i hovedsak kommunene Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Lund. Vannområdet er 4078km2.

Hovedvassdragene i vannområdet er vassdragene Sira og Kvina. Kildene til begge elvene ligger i Njardarheim i Sirdal- og Setesdalsheiane og strekker seg til kysten ved Åna-Sira, Flekkefjord, Feda. Både Sira og Kvina er prega av omfattende reguleringer i form av magasin, bekkeinntak, dammer, tuneller, terskler og kraftstasjoner. Middels årsproduksjon er på 6300 GWh, noe som utgjør om lag 5 % av Norges årlige kraftproduksjon.

Vannområdet består av totalt 414 vannforekomster. Av disse er 301 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv. Det er totalt foreslått 381 tiltak for vannområdet. Antall SMVF for vannområdet er 55.

Publisert: 04. mars 2016 Sist oppdatert: 04. mars 2016