gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Tovdal vannområde

 

 

 

 

 

 

 

Vannområdet består av to hovedgreiner, den østlige greina, Tovdalselva, har sitt utspring i grensetraktene mellom Straume, Setesdal og Fyresdal og den vestlige greina, Uldalsgreina, har tre tilførselselver, Skjeggedalsåna, Vatnedalsåna og Hovlandsåna. Vassdraget munner ut i Topdalsfjorden mellom Hamresanden og Kjevik flyplass nordøst for Kristiansand sentrum.

Vassdraget anses som et av de viktigste referansevassdrag i sammenheng med forsuringsutviklingen. Vannområdet består av totalt 226 vannforekomster. Av disse er det 179 vannforekomster som står i risiko for ikke å nå miljømål innen 2021. Hoved belastningene i vassdraget er sur nedbør, vannkraftreguleringer, krypsiv, forsuring fra sulfidholdige bergarter, bekkelukkinger, forurensing fra diffuse kilder(avrenning fra tette flater), forurensing fra punktutslipp(forurensa sedimenter). Det er totalt foreslått 214 tiltak for vannområdet.  Antall SMVF for vannområdet er 9.

Publisert: 11. mars 2016 Sist oppdatert: 11. mars 2016