gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

Vannregionutvalget (VRU) er et sentralt utvalg i vannforvaltningsarbeidet og er nevnt flere ganger i vannforskriften. Utvalget er et samarbeidsutvalg og er sammensatt av representanter fra vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner.

Vannregionutvalget består pr. 29/1-2019 av: 

 

 

 

 

Publisert: 24. november 2016 Sist oppdatert: 24. november 2016