gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring- og innspillskonferanse 2019

Den 21.mai ble det arrangert høring- og innspillskonferanse i Finnmark vannregion

Høring- og innspillskonferanse 2019

Tirsdag 21.mai ble det arrangert en høring- og innspillskonferanse i forbindelse med oppdatering av vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion. Målgruppen for konferansen var interesseorganisasjoner, sektormyndigheter og andre interesserte.

Konferansen bidro til informasjonsflyt og dialog mellom de ulike aktørene i vannforvaltningen. Samlingen la også grunnlag for mange gode diskusjoner om det videre vannforvaltningsarbeidet

Presentasjoner fra konferansen

Høring av planprogram og hovedutfordringer + oppsummering (Fylkeskommunen)

Miljøtilstand og utfordringer (Fylkesmannen)

Akvakultur (Fiskeridirektoratet)

Inngrep i kystsonen (Kystverket)

Vannkraft og vannmiljø (NVE)

Det lokale vannforvaltningsarbeidet (Vannområdene Midt-Finnmark)

Publisert: 22. mai 2019 Sist oppdatert: 22. mai 2019