gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Handlingsprogram 2017

Her finner du handlingsprogrammet for vannregion Finnmark i 2017

Det skal i henhold til plan- og bygningsloven (1-8) utarbeides et handlingsprogram for alle regionale planer. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planene krever. Handlingsprogrammet anslår ressursbehov, og utpeker de ulike ansvarlige partene for gjennomføring av planene. Gjennom handlingsprogrammet legges det samtidig opp til en årlig tiltaksrapportering fra alle sektormyndigheter.

Handlingsprogrammet ble vedtatt i fylkesutvalget 14.03.17.