gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionale vannforvaltningsplaner for 2016-2021 vedtatt i fylkestinget

Regionale vannforvaltningsplaner for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion for perioden 2016-2021 ble enstemmig vedtatt på fylkestingssamlingen den 9. desember 2015.

<p class="imagetext">Is og hav. Foto: Susanne Wasa Hagen</p> Fotograf: Susanne Wasa Hagen

Is og hav. Foto: Susanne Wasa Hagen

På fylkestingssamlingen 9. desember 2015 vedtok fylkestinget under saksnr. 58/15 enstemmig regionale vannforvaltningsplaner for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016-2021 med tilhørende dokumenter.

I tillegg til det foreslåtte vedtaket i saksfremlegget ba fylkestinget om at det må jobbes for å få på plass en samarbeidsavtale om vannforvaltning med Russland. Fylkestinget ba også om at man bør vurdere å legge grensevassdraget i Pasvik under samme overvåkning som grensevassdraget mot Finland. Dette ble lagt til i et punkt 4 og et utvidet punkt 3.

Saksdokumentene kan lastes ned fra lenkene under. Samiske og finske utgaver av planene kommer i mars. Rapporten "Joint water management of the Finnish-Norwegian river basin district (2016-2021)", et vedlegg til den regionale vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk vannregion, vil komme i norsk utgave i løpet av mai.

Vannforvaltningsplanene er oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig godkjenning.