gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temamøte om fremmede arter

I forbindelse med oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram arrangerer vannregionmyndighetene temamøter for sektormyndigheter, vannområder og andre interessenter. 

Temamøte for fremmede arter arrangeres den 31.oktober.

Program for temamøte finnes her.

I forkant av temamøtet har vannregionmyndighetene bedt vannområdekoordinatorer og medlemmer i regional referansegruppe om innspill til påvirkninger, miljømål og miljøtiltak for fremmede arter. Innspillene er viktig tiltak for å sikre medvirkning og bruk av lokalkunnskap i arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram:

Vannområde Varangerhalvøya og Indre Varangerfjord

Vannområde Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland

Vannområde Sør- og Midt-Troms

Vannområde Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya

Vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya

Vannområde Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden

Vannområde Måsøy og Magerøya

Vannområde Tana

Vannområde Pasvik

Vannområde Neiden

 

Publisert: 24. oktober 2019 Sist oppdatert: 25. oktober 2019