gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional referansegruppe

Representanter fra berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser inviteres til å delta i en regional referansegruppe for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion.

Medvirkning og vannforskriften

Arbeidet med den nye vannforvaltningen i Norge skal være åpen og vannregionmyndigheten skal legge til rette for medvirkning fra alle berørte. Vannforskriften legger stor vekt på offentlighet, deltagelse og medvirkning fra allmenheten. Medvirkningen skal blant annet hjelpe til med:

  • å ta i bruk kunnskap om forhold og kompetanse på relevante fagområder i arbeidet med karakteriseringen og utarbeiding av planen.
  • å sikre god forankring og eierskap til planen som blir utarbeidet, som igjen vil være viktig med tanke på videre behandling og oppfølging.

I forbindelse med vurderinger av de ulike vannforekomstenes tilstand og behovene for å gjennomføre tiltak er det viktig å utnytte den lokalkunnskapen som finnes.

Både rettighetshavere og brukere av vassdragene sitter på informasjon som kan være svært relevant i dette arbeidet. Vedtak om eventuelle tiltak må bygge på best mulig informasjon om tilstand og bruk av vannområdene. Det er derfor viktig å arbeide bredt, med medvirkning fra og dialog med berørte og interesserte parter.
 

Medvirkning i Finnmark

For deltagelse i regional referansegruppe for vannregion Finnmark ber vi om tilbakemelding på en kontaktperson som kan følge arbeidet og sikre at deres organisasjon/interessegruppe blir informert, involvert og hørt underveis.

Referansegruppen vil bli invitert til møter i forbindelse med viktige milepæler i planprosessen. På slike stadier i arbeidet vil det bli lagt fram foreløpige dokumenter og resultater for gruppen slik at deltakerne kan gi sine synspunkter. Vannregionmyndigheten vil sende dokumenter på høring til referansegruppen og høringsinstanser.
 
Øvrige interessenter vil kunne holde seg informert om utvikling i arbeidet ved å sjekke vannportalen med jevne mellomrom, følge med på facebooksiden og benytte seg av de muligheter som tilrettelegges for elektroniske innspill i prosessen. Ved formelle høringer vil alle interesserte bli varslet gjennom annonsering i de største avisene i Finnmark (Finnmarken, Finnmark Dagblad, Altaposten og Ságát).
  
Man kan også påvirke ved å gi skriftlig innspill til ulike deler av planprosessen i løpet av høringsrundene, for eksempel under utarbeidelse av planprogram og forvaltningsplan med tiltaksprogram. Man kan også delta på informasjonsmøter om vannforvaltningen i vannregionen, eller ta direkte kontakt med kontaktpersonene hos vannregionmyndigheten (FFK), i vannregionutvalget,  i vannområdene eller  i referansegruppen.
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. mars 2016