gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

Her finner du lenker til møteinnkallelser og møtereferaterreferater fra avholdte møter i Vannregionutvalget Glomma. Oversikten viser også når siste møte ble avholdt og relaterte dokumenter.

 Møteinnkallelse

 Referat

Relaterte dokumenter

26.05.2015  

Presentasjonene fra møtet finner du her:

Prosess, andre gangs høring og endringer i plandokumentene

Prioriteringer

Jon Museth

Arne Haarr

Resultater fra mentometerøvelsen:

Interaktiv sesjon med resultater

Resultatrapport for spørsmålene

Grupperesultater

Grupperesultater i prosent

 

25.04.2014

 

 

 

Over 75 engasjerte politikere, vannforvaltere representanter for sektormyndigheter og organisasjoner var samlet for å diskutere regional plan for vannforvaltning i Glomma og Grensevassdragene, med tilhørende tiltaksprogram. Program for konferansen finner du her.

Presentasjonene finner du her:

14.06.2012

 

Programmet for VRU 14. juni 2012.

Om vedleggene:

Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregionen oppsummerer hovedutfordringene som vi står overfor dersom vi skal oppnå god vannkvalitet og godt vannmiljø. Det vil legge føringer for det videre arbeidet med forvaltningsplanen i hele vannregionen. Vedlegget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregionen (del 1) er et første utkast og ikke klart for høring enda. Vannområdenes innspill er første utkast og kan også bli justert før høringen. Tabellene i alle dokumentene vil ved behov justeres med nye data fra Vann-Nett før utsendelse på høring.

Vesentlige__vannforv_spørsmål_01072012_-uaJ5.pdf

A_Vannomraade_Haldenvassdraget_9ErQA.pdf

B_Vannomraade_Enningdalsvassdraget_vsl0z.pdf

C_Vannomraade_ Morsa_tPEaj.pdf

D_Vannomraade_Glomma_Sor_JaOiq.pdf

E_Vannomraade_PURA_20062012_njFXE.pdf

F_Vannomraade_Bekkelagsbassenget_pbUEA.pdf

G_Vannomraade_Indre_Oslofjord_vest_20162012_H2eMu.pdf

H_Vannomraade_Leira_Nitelva_20062012_0So5e.pdf

H2_Grunnvann_Gardermoen_Hurdal_Vorma_Leira_Nitelva_5xKmQ.pdf

I_Vannomraade_Oyeren_20062012_J-BW9.pdf

J_Vannomraade_Hurdalsvassdraget_Vorma_20062012_Pny8e.pdf

K_Vannomraade_Mjosa_OiDxA.pdf

L_Vannomraade_Glomma_LfMCO.pdf

M_Vannomraade_Grensevassdrag_fBkko.pdf

N_Prosjektområde__Ytre__Oslofjord_zpxeJ.pdf

 

 

24.08.2010

 

 

Protokoll_24._august_2010_Wn8jJ.pdf

Sakspapirer,_møte_24082010_P-DC5.zip

Publisert: 01. juli 2015 Sist oppdatert: 01. juli 2015