gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Dokumenter til VRU-møtet 9. oktober 2015

Det arrangeres møte i vannregionutvalget (VRU) i vannregion Glomma fredag 9. oktober 2015. Her finnes reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram.

Forvaltningsplaner med tiltaksprogram og handlingsprogram er reviderte, og vil legges frem på VRU-møtet.

Frist for 2. gangs høring var 1. oktober. Det kom 28 høringsuttalelser i 2. høring. Disse vil oppsummeres på VRU-møtet. Det vil fortsatt gjøres endringer i plandokumentene på grunn av høringsinnspill frem mot VRU. Alle endringer i dokumentene etter 6. oktober vil redegjøres for i VRU. Det ser ikke ut til å være store uenigheter om planutkastene. Det er innspill knyttet til prioriteringen av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon. Det vil bli behov for å diskutere prioriteringen av Hurdalssjøen i VRU.

Forvaltningsplaner med tiltaksprogram og handlingsprogam skal godkjennes i VRU.

Vannregion Glomma

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, utkast 8.10.2015

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma, utkast 8.10.2015

Handlingsprogram for vannregion Glomma

Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene, utkast 8.10.2015

Regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene, utkast 8.10.2015

Handlingsprogram for de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene

 

Det vil gjøres forbedringer i layout på plandokumentene etter godkjenning.

Publisert: 06. oktober 2015 Sist oppdatert: 06. oktober 2015