gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppdaterte dokumenter til VRU 26. mai 2015

Det arrangeres møte i vannregionutvalget (VRU) i vannregion Glomma tirsdag 26. mai 2015. Her finnes reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram, som skal presenteres i møtet.

 

Oppdaterte dokumenter per 21. mai er lagt ut. Det er lagt til tabell- og figurnummer, og gjort noen rettelser etter innspill fra prosjektlederne.

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Glomma og for Grensevassdragene er revidert etter høringen høsten 2014. Det er besluttet at deler av planen skal høres på nytt i en annen gangs høring.

Høringsperioden for andre gangs høring er 16. juni til 1. oktober 2015.

Dokumenter om hva som er omfattet av andre gangs høring:

Andre gangs høring Glomma

Utkast 21. mai: Andre gangs høring Glomma

Andre gangs høring Grensevassdragene

 

Arbeidutkast til forvaltningsplaner og tiltaksprogram finnes nedenfor. Utkastene er redigert, og teksten er i hovedsak ferdig. Det vil fortsatt gjøres noen redigeringer i teksten. Det gjenstår å legge inn oppdaterte tall i tabeller og figurer, og oppdaterte kart. Disse vil hentes fra Vann-Nett, og komme på plass før andre gangs høring. Det er tydelig merket der tall og figurer mangler oppdatering.

Arbeidsutkast forvaltningsplan Glomma 21.5.2015

Arbeidsutkast tiltaksprogram Glomma 20.5.2015

Arbeidsutkast forvaltningsplan Grensevassdragene 21.5.2015

Arbeidsutkast tiltaksprogram Grensevasdragene 20.5.2015

 

Høringsrapporten vil oppdateres med tekst om hvordan merknader til høringsdokumentene 2014 er vurdert i reviderte forslag til forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Publisert: 11. mai 2015 Sist oppdatert: 11. mai 2015