gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtak Planprogram forvaltningsplan 2007-2009

Planprogrammet ble vedtatt av Vannregionutvalget på møte 8. april.

Programmet for arbeidet i Vannregionen i perioden 2007-2009 kan lastes ned fra lenken nedenfor. Programmet har gjennomgått noen endringer i forhold til det som ble lagt ut på høring i 2007. De viktigste endringene er knyttet til presentasjon av innholdet i forvaltningsplanen, bedre redegjørelse for forholdet til Plan- og bygningslovens bestemmelser i forhold til utarbeidelse av fylkesdelplaner og generelt til fylkeskommunenes rolle i arbeidet.

Det er også tatt inn et eget kapittel hvor de vannområdene som er med i første planperiode blir presentert.

Publisert: 27. mai 2008 Sist oppdatert: 31. juli 2015