gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionale vannforvaltningsplaner vedtatt i fylkestingene

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma med tiltaksprogram og handlingsprogram ble vedtatt i sju av ni fylkeskommuner i desember. Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) med tiltaksprogram og handlingsprogram ble vedtatt i tre av fire fylkeskommuner.

De regionale vannforvaltningsplanene er nå sendt til Klima- og miljødepartementet for sentral godkjenning.

Les mer her.

Publisert: 08. januar 2016 Sist oppdatert: 08. januar 2016