gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregion Glomma er evaluert i Peer Review

I dagene 15.-17. mars deltok vannregion Glomma i en internasjonal evaluering kalt Peer Review. Flere personer i vannregionen deltok på møter og bidro med sine erfaringer fra vannforvaltningsarbeidet. Rapporten fra Peer Review inneholder mange gode forslag til hvordan vi kan jobbe enda bedre i tida framover.

Peer Review ble lansert i EUs policydokument «Blueprint for Europes Water» (2012).  Målet er å etablere et enkelt, frivillig og målrettet opplegg for gjensidig læring mellom kollegaer om gjennomføring av vanndirektivet og deltakende vannforvaltningsplanlegging.

Det er frivillig å delta på Peer Review. Så langt har 16 vannregioner i ni land bedt om å bli kollega-vurdert på ulike tema. Ni av dem er gjennomført, og sju forberedes. Ekspertene som utfører gjennomgangen jobber regionalt med vannforvaltningsplaner. Det er 68 vannforvaltere i 14 land som har stilt seg til disposisjon for å gjøre en Peer Review.

Vannregion Glomma ønsket først og fremst en evaluering av tiltaksprogrammet, så dette hadde størst fokus i Peer Review. I tillegg ble det samtaler om det generelle arbeidet etter vannforskriften.

Ekspertene som evaluerte vannregion Glomma var Vincent Westberg fra Finland og Niklas Holmgren fra Sverige. Begge har jobbet lenge med vanndirektivet og har erfaring med arbeidet i sine vannregioner. Vincents vannregion hadde nylig deltatt i Peer Review, mens Niklas’ vannregion skal delta i Peer Review i løpet av våren.

Vincent og Niklas var i vannregion Glomma i fire dager. Den første dagen gikk med til forberedelser og møte med vannregionmyndigheten. De påfølgende tre dagene var det ulike møter og en avsluttende befaring. Mange personer som har deltatt i arbeidet på ulike nivåer deltok på møtene. Både direktorater, prosjektledere for vannområdene, fylkesmenn, kommuner, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner bidro med sine erfaringer med arbeidet i vannområdene og i vannregionen.

Møtene var dialogmøter, der Vincent og Niklas hadde forberedt spørsmål som det ble samtale og refleksjoner rundt. Dette fungerte veldig bra. Noen av deltakerne syntes dette var en svært god måte å evaluere på, og mente at denne formen kan brukes i flere sammenhenger og på andre temaer enn vannforvaltning.

Etter besøket ble det skrevet en rapport som oppsummerer det som ble funnet gjennom samtalene. Rapporten inneholder både styrker og utfordringer ved måten vannregion Glomma arbeider på og hvordan tiltaksprogrammet er. Den inneholder også flere gode forslag til hvordan vi kan forbedre arbeidet.

Publisert: 19. april 2016 Sist oppdatert: 19. april 2016