gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Krepsepest i Mossevassdraget

Mattilsynet har innført forbud mot krepsing i Mossevassdraget.

Det er oppdaget krepsepestsmitte i vannprøver fra Tangenelva i Ytre Enebakk etter flere bekymringsmeldinger om manglende kreps i vassdraget. Forbudet innebærer at all krepsing i Mossevassdraget, nedstrøms demningen ved Steinkistedammen, med sideløp, straks må opphøre. 

Krepsepest er en smittsom soppsykdom som angriper edelkreps og fører til at bestanden i området som er smittet blir utryddet. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utrydningstruede edelkrepsen. Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter, tar forhåndsregler slik at krepsepest og andre fiskesykdommer ikke spres.

Mattilsynet har laget en lokal forskrift, i tillegg til generell informasjon om sykdomsutbruddet i Mossevassdraget. Informasjon om krepsepest og krepsing ligger også på Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Østfold sine sider.

Publisert: 22. august 2016 Sist oppdatert: 22. august 2016