gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vann fra plan til praksis

Alt vann i vannregion Glomma har nå godkjente miljømål. Nå må vi jobbe sammen for å nå disse målene. Dette var tema når vannregionutvalget hadde møte på mandag.

Tyra Risnes fra Østfold fylkeskommune stiller spørsmålet: «Godkjente regionale vannforvaltningsplaner- hva nå?»

Vannforvaltningsplanene for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) er nå vedtatt i fylkestingene og godkjent av Klima- og miljødepartementet. Målet er at alt vann i vannregionen skal ha god tilstand. 

Vannregionutvalget (VRU) består av fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, og berørte sektormyndigheter og kommuner. Referansegruppa inviteres også til møtene i VRU. Formålet med EU’s vannrammedirektiv er beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. For at dette skal være mulig, må alle jobbe sammen. Det byråkrater kaller en helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert vannforvaltning. Men hva betyr dette i praksis? Dette var tema når Johan Edvard Grimstad åpnet møtet i VRU mandag 26. september. Han håper at vi med en godkjent plan for vannet skal være ett steg nærmere rent vann i hele vannregionen.

«Målet om god kvalitet på vannet har nå fått en tidsfrist, og det gjør at vi er nødt til å samarbeide og se ting i sammenheng» sa Lasse Jalling fra Kommunesektorens Organisasjon (KS). 

Johan Edvard Grimstad (Sp), Ellen Solbrække (Ap) og Anders Iversen (Miljødirektoratet).
Johan Edvard Grimstad (Sp), Ellen Solbrække (Ap) og Anders Iversen (Miljødirektoratet). 

Publisert: 28. september 2016 Sist oppdatert: 28. september 2016