gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

– Rent vann ingen selvfølge

De siste årene har Haldenvassdraget hatt status som pilotprosjekt i forbindelse med tiltak for å bedre vannmiljøet og minske forurensningssituasjonen. Hvilke resultater man har oppnådd ble gjennomgått på Haldenvassdragets vannområdes konferanse i Ørje 31.oktober.

Haldenvassdraget vannområde løper gjennom 4 kommuner i to fylker før det renner ut i Iddefjorden. Vassdraget består av 90 km med elveløp og 60 km med innsjøer. Det spesielle med dette vassdraget er store utfordringer med vannkvaliteten øverst og at vannet gradvis blir på sin vei mot Iddefjorden.

De siste årene har vassdraget hatt status som pilotprosjekt i forbindelse med tiltak for å bedre vannmiljøet og minske forurensningssituasjonen. Hvilke resultater man har oppnådd ble gjennomgått på Haldenvassdragets vannområdes konferanse i Ørje 31.oktober.

– Vi har jobbet lenge med å bedre vannkvaliteten i vassdraget, og har skaffet oss mye kunnskap og satt inn tiltak. Det ønsker vi nå å spre til de andre som jobber med dette. Vi ønsker å vise helheten, men også fokus på veien videre. Det er tiltakene det handler om. Vi har gjort mange tiltak på avløp, spredt avløp, kommunalt avløp og landbruk. Det er dette det dreier seg om i Haldenvassdraget, forteller Finn Grimsrud, prosjektleder for Vannområde Haldevassdraget.

Konferansen, som også tok for seg hvilke utfordringer vassdraget ser for seg i fremtiden, ga et godt helhetsbilde av tilstanden til vannområdet. De forskjellige foredragene ga også innblikk i hvilke utfordringer man må ta tak i hvis man skal bevare og forbedre vassdragets tilstand.

– Vi stanger litt i forhold til å få de landbrukstiltakene vi ønsker til å komme fram. Dessuten er det en kamp i denne bekkekanten som vi har mye ugjort i, samt problemene rundt signalkreps som vi må gripe fatt i, sier Grimsrud.

Haldenvassdraget er i hele sin lengde et lavlandsvassdrag, og hele hovedvassdraget ligger under den marine grense, noe som er nokså enestående i Norge. Videre er det et innsjøvassdrag, som i tillegg er kanalisert, noe som bidrar til å gjøre det enda mer spesielt.

– Vann er viktig. Rent vann er og blir viktig. Det er derfor vi arrangerer denne konferansen. Vi tar rent vann som en selvfølge, men det er faktisk ikke det hos oss. Vi ønsker å gi deltakerene et nytt engasjement i forhold til vann, for det er mange som må dra dette lasset sammen hvis vi skal klare disse oppgavene, avslutter prosjektlederen.

Publisert: 01. november 2017 Sist oppdatert: 01. november 2017