gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fersk rapport fra NIVA om erfaringer fra planprosessen i vannregion Glomma

Rapporten Helhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode presenterer og diskuterer erfaringer fra nøkkelaktørene i vannregion Glomma fra siste planperiode, med fokus på samhandling, roller og kryssende mål.

Rapporten er relevant for høringen som pågår om endringer i vannforskriften. 

Rapporten er gitt ut som del av prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet søker å bidra til forbedret forvaltning og samarbeid knyttet til vannressursene og vannforvaltningen i vannregion Glomma. Prosjektet, som har særlig fokus på vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør, gjennomføres av NIBR og NIVA i samarbeid med et knippe offentlige aktører i vannregionen representert ved fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskingsfond Oslofjorden, på vegne av de Regionale Forskingsfondenes Fellesutlysning. Prosjektet startet i 2014 og vil avsluttes ved utgangen av 2017.

Les mer om prosjektet på NIVAs hjemmesider.

Rapporten ble ferdigstilt før Klima- og miljødepartementet sendte endringer i vannforskriften på høring 5. oktober 2017.

Publisert: 27. oktober 2017 Sist oppdatert: 27. oktober 2017