gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hestegjødsel - En ressurs eller et problemavfall?

Hvordan lagrer og håndtere hestegjødsel riktig.

I Norge har vi mye vann, og det er ofte av god kvalitet. Men vannet er også under press fra mange ulike sider, og spesielt i landbruks- og byområder er vannkvaliteten gjerne av dårligere kvalitet. Avrenning fra møkk/gjødsel fra ulike dyr kan i enkelte områder være et stort problem, og her er møkk fra hest en kilde det ikke er helt kontroll på. Tidligere tider var det vanlig å dumpe hestemøkk i naturen, noe det er forbudt å gjøre i dag.


Hestemøkk er et problem for våre vassdrag ved at det lekker ut næringsstoffer som fosfor, og bakterier til vassdragene. Det er spesielt to områder som er problematiske, og det er innhegninger som er utsatt for hard slitasje, og oppsamlinger av hestemøkk som ikke er lagret på rett måte. Fosfor vil da lekke ut i bekker og elver, og føre til at vannet blir overgjødslet. Overgjødsling fører til en masseopplomstring av giftige alger, som når de dør vil falle ned til bunn. Nedbrytningen av disse algene krever mye oksygen, og kan til slutt føre til at vannplanter og dyr i vannet kveles og dør. Fra hauger/ oppsamlingsplasser av hestemøkk vil det også lekke e.coli-bakterier (tarmbakterier) ut i vannet. Dette kan i verste fall føre til sykdom hos dyr og mennesker.

Les mer i brosjyren "Hestegjødsel - En ressurs eller et problemavfall?

Publisert: 26. november 2018 Sist oppdatert: 26. november 2018