gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rullering av regionale vannforvaltningsplaner

Regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram skal oppdateres. Rulleringen av plandokumentene begynner høsten 2018.

Vannregion Glomma har begynt arbeidet med de første høringsdokumentene og har gjennomført arbeidsmøter i vannregionen.

Dokumenter som skal på høring 1.4. - 30.6.2019:

Dokumenter som skal på høring 1.7. - 31.12.2020:

  • Oppdatert vannforvaltningsplan med konsekvensutredning

  • Oppdatert tiltaksprogram

Foto: Paal Staven

Publisert: 17. desember 2018 Sist oppdatert: 17. desember 2018